Island Shipping Gotland AB

Vår vision: Med en slimmad organisation, inklusive styrelse och ledning, och genom att arbeta tätt och effektivt tillsammans med stor hängivenhet till, framför allt, sjöfart, bygger vi grunden för vårt företag att förse våra kunder och partners med bästa tänkbara service.

Vår kompetens har vi byggt upp från arbete inom shipping och som fartygsagenter i samtliga Gotländska hamnar, kombinerat med anställningar inom logistik- och ledningsnivå i de lokala processindustrierna.

    Våra grundvärderingar är
  • Effektivitet
  • Kundfokus
  • Hängivenhet
  • Långsiktighet
  • Hållbarhet

Tveka inte att kontakta oss, vi står till Er tjänst alla dagar och timmar året om!